Assistentie voor gebouwmanagement

√  Beheer en advies m.b.t. onderhoudscontracten
√  Afvalbeheer en recyclage
√  Telleropnames
√  Leegstandrondgangen
√  Negotiatie verzekeringspolissen
√  Strategische aankoop energie
√  Negotiatie huurcontracten
√  Haalbaarheidsstudies